חשבו את קצב הלב הבא:

פענחו את האק"ג הבא -

מהו הקצב המתואר כאן?


הקצב שמתואר לפניכם הוא sinus arrest. לאחר ההפסקה הקצרה של הסינוס, מהם האפשרויות בהם הלב ימשיך לפעום? (לאו דווקא בדוגמא הנוכחית)פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

מהו הקצב המתואר כאן?מטופל בן 80 הגיע למיון ע"י צוות מד"א בתלונה של חולשה קיצונית. בחיבור למוניטור אתם רואים את הקצב המצורף. סימנים חיוניים של המטופל: דופק - כמתואר בתמונה, סטורציה 97% באוויר חדר, לחץ דם - 82/50, חום - 37.4 PO, הכרה - מעורפל הכרה ומגיב לכאב בלבד. כיצד יש להתייחס למצב?


פענחו את האק"ג הבא -


מטופלת בת 69 הגיעה למיון כשהיא מעורפלת הכרה (מגיבה לקול בלבד). בחיבור למוניטור אתם רואים את הקצב הבא. מהו טיפול אפשרי מהבין התשובות הבאות?


איזה משפט נכון לגבי דפיברילציה במכשיר חצי אוטומטי?

מהו הקצב המופיע כאן?פענחו את האק"ג הבא -

מטופל מחובר למוניטור ומראה את הקצב הבא. בקריאה לשמו של המטופל הוא איננו מגיב כלל, ובבדיקת דופק מרכזי - הדופק אינו נימוש. מה ניתן לומר על המצב הזה?


פענחו את האק"ג הבא -

לאחר שביצעתם אק"ג למטופל אתם מבחינים בקצב מסוג sinus arrhythmia. איזה משפט נכון לגביו?

איך נקרא החלק המסומן בתמונה ומה הוא מבטא?פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

חשבו את ציר הלב הבא

מטופל מאושפז ביחידת טיפול נמרץ לב לאחר אוטם קדמי. בהגעתכם למטופל אתם רואים שהמטופל כלל לא זז. לאחר בדיקת דופק מרכזי (בעורק הקרוטיד) - הדופק לא מורגש. במוניטור קיים הקצב הבא. מה יש לעשות במצב הזה? (יש ללחוץ על התמונה להפעלת הסרטון)
מטופלת בת 37 ללא מחלות רקע אושפזה עם מנינגיטיס ויראלי. בחיבור למוניטור ניתן לראות את הקצב הבא עם פעימה נוספת המסומנת בעיגול. בזמן השגחה על המטופלת ניתן לראות את הפעימה מתרחשת כל מספר שעות. כיצד יש להתייחס למצב?מהו הממצא באק"ג הבא?פענחו את האק"ג הבא -

מהי הפרעת הקצב הבאה?לפניכם נייר אק"ג עם 3 משבצות מסומנות בירוק. כמה הם שוות בציר הזמן?מדוע הקצב המופיע כאן נראה מטושטש?


מטופלת בת 54 מגיעה למיון עם צוות מד"א בתלונה של "דפיקות לב מהירות". סימנים חיוניים שנלקחו במיון: חום 36.6, דופק כמתואר במוניטור, סטורציה 87% באוויר חדר, לחץ דם 75/40. מהו הטיפול הכי מתאים מבין הבאים?מהו הקצב המתואר כאן ומהו הטיפול הניתן בדר"כ לתופעה זו?בזמן חלוקת תרופות אתם מבחינים בקצב הבא המופיע במוניטור. אתם בודקים את החיבורים - כל החיבורים נמצאים במקומם. המטופל איננו מגיב כלל ולא מורגש דופק מרכזי. מה יש לעשות במצב כזה?


פענחו את האק"ג הבא -

מהו הקצב המופיע לפניכם?


מהו טיפול אפשרי לחולה עם היפרקלמיה בשילוב עם שינויים באק"ג?

מהו הקצב המופיע כאן?איזה מצב מהבאים, מגדיר חולה "לא יציב" שפיתח הפרעת קצב חדשה?

מהו הקצב המתואר כאן?מהו הממצא באק"ג הבא?

פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

מהו הקצב המופיע כאן במוניטור?


מה ניתן לומר על האק"ג הבא?

פענחו את האק"ג הבא -

מהי פעולה הנקראת "היפוך חשמלי מסונכרן"?

פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

מהי הפרעת הקצב המופיעה כאן?


פענחו את האק"ג הבא -

כאשר מחברים למטופל 4 לידים: RA, LA, LL, N - איזה חיבורים נוכל לראות באק"ג/מוניטור?

מהו הקצב שמופיע כאן?


כאשר החשמל בלב מתקרב לאלקטרודה, מה נצפה לראות במוניטור?

מטופל בן 65 הגיע למיון בתלונה של חולשה קיצונית ודופק איטי. אשתו מספרת שהתעלף פעמיים בביתו. סימנים חיוניים של המטופל: בהכרה חלקית (מגיב לקול בלבד), חום 36.9 PR, דופק כמתואר בתמונה, סטורציה 95% באוויר חדר, לחץ דם 60/32, במוניטור מופיע הקצב הבא. מהו טיפול אפשרי מבין התשובות הבאות במצב המתואר כאן?


מה מהבאים מאפיין הפרעת קצב מסוג multifocal atrial tachycardia (MAT)?

מה מהבאים טיפול אפשרי להפרעת קצב הבאה למטופל יציב ובהכרה מלאה?


חשבו את קצב הלב הבא:


פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

מה מהבאים יכול לגרום להפרעת קצב הנקראת (TDP (torsade de pointes?

מה הקצב באק"ג המצורף?

מהם הקווים הישרים הנמצאים ליד החיצים האדומים?

מהו טיפול אפשרי לתופעה המתוארת כאן? (יש ללחוץ על התמונה להפעלת הסרטון)
פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

איך נקראת התופעה המסומנת בעיגול?מהו הקצב המופיע כאן?


מהו הממצא באק"ג הבא?

מהו הקצב הבא ומהו המשפט הנכון לגביו?


לאחר ביצוע אק"ג, מטופלת בת 72 שואלת אתכם האם קצב הלב שלה תקין. מה תהיה תשובתכם?מה ניתן לומר על האק"ג הבא?

מה מהבאים יכול לגרום לקצב לב הבא?מהו הקצב המופיע כאן?מהו הקצב המופיע כאן?


פענחו את האק"ג הבא -

מטופל בריא ללא מחלת רקע מגיע באופן עצמאי למיון עם תלונה של שריפה בחזה. באק"ג שנעשה מופיע הסטריפ המצורף. לאחר כ 40 דקות, המטופל מתחיל לאבד הכרה ומוריד לחצי דם ל 62/30. מהו הטיפול המתאים בשבילו?מהו הקצב המופיע כאן?


מהו הקצב המופיע באק"ג?

פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

במצב תקין, באיזה גובה צריך להיות מקטע ST?

מהו הערך התקין של מרווח PR?

מהי הפרעת הקצב המופיעה כאן?


מה נצפה לראות באק"ג אצל מטופל עם תוצאת אשלגן של 7mEq/l?

מהו הקצב המתואר כאן? (לחצו על התמונה להפעלת הוידאו)
מהו הקצב הבא?איזה מאפיין מהבאים יכול להופיע אצל מטופל עם אשלגן 2.9mEq/l?

פענחו את האק"ג הבא -

מטופל אושפז במחלקה הפנימית עקב cellulitis. לאחר ביצוע אק"ג אתם מבחינים בקצב המצורף. מהו המשפט הנכון שניתן להגיד למטופל בקשר לקצב הלב שלו?


איזה מהסימפטומים הבאים, מתאימים למטופל שפיתח פרפור עליות חדש בקצב של 150?

מטופל בן 87 מאושפז ביחידת טיפול נמרץ כללי. בזמן טיפול בחולה, אתם שומעים את המוניטור מצפצף ואתם רואים את הקצב הבא. מה יש לעשות במצב הזה? (יש ללחוץ על התמונה להפעלת הסרטון)
מהו הממצא באק"ג הבא?


מאיזה כיוון מסתכלים הלידים II, III, AVF אל הלב?

פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

פענחו את האק"ג הבא -

מהו הקצב המופיע לפניכם?טיפול אפשרי למטופל עם היפוקלמיה בשילוב עם שינויים באק"ג הוא -

פענחו את האק"ג הבא -

מהי דה-פולריזציה של העליות?

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.