עמוד זה אינו זמין יותר 🙁

ניתן לצפות בקורס אק"ג המלא בקישור הבא

1

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.